Rescue Station

EN

Approximately one third of the eighty thousand plant and animal species in the Czech Republic are unfavorable due to human activity. Only one-fifth species live in relative ease. It is Ironical, that advanced civilization must create mechanisms to protect it from itself. My work is originally based in the rescue center Pavlovice in Vlašim. It is a modern "hospital" for animal patients. Station is inaccessible for public. Through the entrance door we are entering a world of pain, fear and loneliness, but also hope.

CZ

Přibližně třetina z osmdesáti tisíc rostlinných a živočišných druhů v ČR se vlivem lidské činnosti nachází v nepříznivém stavu, pouze pětina žije v relativní pohodě. Je ironií osudu vyspělé civilizace, že musí vytvářet ochranné mechanismy, které ji chrání před sebou samou. Soubor vznikal v záchranné stanici Pavlovice při ČSOP Vlašim. Jedná se o moderní „nemocnici“ pro zvířecí pacienty. Veřejnosti je stanice nepřístupná a slouží výhradně k léčení a rehabilitaci divoké zvěře. Vstupními dveřmi stanice vcházíme do světa bolesti, strachu a osamocenosti, ale i naděje.

Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice
Rescue station / záchranná stanice